Firma Fizjo­Med  prowadzi systematyczne porządkowanie organizacji wewnętrznej z uwzględnieniem prowadzenia jak najwyższej jakości usług medycznych świadczonych pacjentom. Wyżej wymienione działania zostały uwieńczone w czerwcu 2013 roku nadaniem naszej firmie Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008 na okres 3 lat przez zewnętrzną niezależną firmę certyfikującą Bureau Veritas Certification.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą PN/EN ISO 9001:2008 było procesem bardzo złożonym wymagającym zaangażowania wszystkich pracowników naszej firmy. Pozwoliło ono także na wzmocnienie wizerunku Fizjo­Med­u na rynku usług medycznych. Otrzymany przez nas certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów jakości świadczonych usług.  Jakość dla nas to spełnienie wymagań klienta i ściśle wiąże się z polityką jakości, która zakłada uzyskanie satysfakcji klienta poprzez:

 • utrzymanie wysokiego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • wykorzystanie szkoleń pracowników do podnoszenia standardów realizacji usług i rozwijania nowych usług,
 • coraz lepszą organizację pracy umożliwiającą zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów,
 • dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników,
 • zapewnienie właściwego i bezpiecznego funkcjonowania aparatury poprzez systematyczne testy kontroli jakości i zapewnienie właściwej obsługi serwisowej przez autoryzowany serwis producenta,
 • współpracę z jednostkami poza szpitalnymi i szpitalnymi,
 • pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Norma ISO 9001:2008 wymaga od naszych pracowników nie tylko skutecznego wdrożenia oraz utrzymywania systemu zarządzania jakością, ale również jego ciągłego doskonalenia. W tym celu została powołana osoba odgrywająca kluczową rolę w doskonaleniu systemu zarządzania jakością nazywana Pełnomocnikiem ds. Jakości. Wszystkie dokumenty systemu zarządzania jakością (procedury, instrukcje, zapisy jakości) zawarte są w księdze jakości, która opisuje procesy i działania związane z jakością realizowane w naszych pracowniach. Wdrożone przez nas procedury:

 • gwarantują pacjentom wysoki standard świadczonych usług,
 • pozwalają prześledzić wszelkie podejmowane działania od momentu przyjęcia pacjenta do momentu odbioru wyniku,
 • dają możliwość nadzoru nad eksploatowaną aparaturą medyczną,
 • pozwalają na skuteczne zapobieganie wszelkim niezgodnościom.

Jak widać wdrożony system zarządzania jakością  w firmie umożliwia sprawne i efektywne funkcjonowanie naszych pracowni, natomiast naszym klientom gwarantuje wysoki standard świadczonych usług. Serdecznie zapraszamy Państwa do naszej  placówki.

ISO certyfikat FIZJOMED - RACIBÓRZ - FIZJOTERAPIA